Lepelaars in de ochtendnevel (Platalea leucorodia, Oostvaardersplassen, 16 augustus 2008)