Eerste zonnestralen II (Oostvaardersplassen, 16 augustus 2008)